Кога и защо се появиха стрелки на мъжките панталони?

Стрелките са задължителен атрибут на модерните мъжки панталони, но това не винаги е било така. Преди ерата на индустриалното производство не е имало стрели. А с развитието на фабричното шивачество през втората половина на 19 век се налага транспортирането на големи количества стоки, най-често по море. След разопаковането панталонът имаше гънки, които трудно се изглаждаха, но този вариант дойде на мода.

Вашият коментар